Datasett: Migrations between Africa and Europe - MAFE Ghana (2009-2010)

Variabelgruppe: GHANA BIOGRAPHIC QUESTIONNAIRE

Kommentar

Within each MAFE dataset (MAFE Senegal, MAFE DR Congo and MAFE Ghana), the biographic dataset is made of 18 different files, each one corresponding to a module of the questionnaire.
Except the "qb_general" files, all biographic files are period-persons files, in which observations correspond to spells, events or states.

Variabelgrupper

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.