Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel EC: Éclatement de ménage

Tekst før spørsmål

FA : FICHE-ADRESSE
Bloc X : Repérage du logement

Spørsmålstekst

Eclatement de ménage (pour les panels)

Verdier Kategorier N
0 Ménage d'origine 44736
 100,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 44736
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjoner til intervjueren

Pour l'enquêteur : une fois renseignés, les champs-identifiants ne sont plus modifiables. Renseignez-les soigneusement. En cas d'erreur, mettez la fiche-adresse au rebut.

Notater

Variable issue de la fiche-adresse

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.