Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel freq_freqenf: Variable fréquentielle des visites de l'enfant non cohabitant au cours des 12 derniers mois (*)

Beskrivende tekst

Variable fréquentielle des visites de l'enfant non cohabitant au cours des 12 derniers mois - Enfants de Ego (non cohabitants) uniquement

Verdier Kategorier N
1 Tous les jours 3135
 17,8%
2 Très souvent 3400
 19,3%
3 Souvent 113
 0,6%
4 Assez souvent 1861
 10,6%
5 Assez rarement 1247
 7,1%
6 Rarement 264
 1,5%
7 Très rarement 4210
 23,9%
8 Jamais 3367
 19,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 17597
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Univers

Si INDCOH en 2
Si DCENF en 1

Notater

Variable calculée à partir des variables :
- MA_FREQA
- MA_FREQB
- MA_FREQC

Mode de calcul :
- "1" = "tous les jours" => au moins 5 jours/fois par semaine  
- "2"= "très souvent" => au moins une fois/jour mais pas plus que 4 par semaine  
- "3"= "souvent" => au moins 7 jours/fois par mois  
- "4"= "assez souvent" => tous les mois mais moins que 7 jours/fois par mois  
- "5"= "assez rarement" => deux mois et plus par an (pas plus de 11 mois par an)  
- "6"= "rarement" => moins que deux mois par an  
- "7"= "très rarement" => moins que 15 jours par an  
- "8"= "jamais"

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.