Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel FREQBENF: Fréquence des visites (enfant non cohabitant) B (*)

Spørsmålstekst

MA17. A quelle fréquence avez-vous vu 'PRENOM' durant les 12 derniers mois ?
Nombre de F/J/S/M __ par S/M/A

Beskrivende tekst

Fréquences des visites de l'enfant non cohabitant au cours des 12 derniers mois

Verdier Kategorier N
7 1
 0,0%
F 11186
 84,1%
J 1731
 13,0%
M 309
 2,3%
S 66
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 13293
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjoner til intervjueren

Carte code 2
Donner le nombre de Fois/Jours/Semaine/Mois par Semaine/Mois/Année
Tous les jours ou plus : coder 7/J/S

Univers

Si INDCOH en 2
Si DCENF en 1
Si FREQAENF différent de 0, 90

Notater

Variable d'origine : MA_FREQB

FREQBENF = MA_FREQB

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.