Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel FREQAENF: Fréquence des visites (enfant non cohabitant) A (*)

Spørsmålstekst

MA17. A quelle fréquence avez-vous vu 'PRENOM' durant les 12 derniers mois ?
Nombre __ de F/J/S/M par S/M/A

Beskrivende tekst

Fréquences des visites de l'enfant non cohabitant au cours des 12 derniers mois

Verdier Kategorier N
0 Jamais 3367
 19,1%
90 Uniquement pendant les vacances 973
 5,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 17633
Manglende tilfeller 17932
Minimum 0.0
Maksimum 90.0
Gjennomsnitt 7.784
Standardavvik 20.443
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Carte code 2
Donner le nombre de Fois/Jours/Semaine/Mois par Semaine/Mois/Année
Tous les jours ou plus : coder 7/J/S

0 si jamais
90 = uniquement pendant les vacances

Univers

Si INDCOH en 2
Si DCENF en 1

Notater

Variable d'origine : MA_FREQA

FREQAENF = MA_FREQA

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.