Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabelgruppe: Les enfants d'Ego et de son conjoint

Variabelgrupper

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.