Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel moisentretien: Mois de l'entretien

Spørsmålstekst

Date et heure de l'entretien :
Mois de l'entretien

Verdier Kategorier N
& 365
 10,5%
0 Octobre 671
 19,3%
1 Janvier 33
 1,0%
2 Février 32
 0,9%
3 Mars 183
 5,3%
4 Avril 328
 9,5%
5 Mai 394
 11,4%
6 Juin 688
 19,8%
7 Juillet 146
 4,2%
8 Août 40
 1,2%
9 Septembre 467
 13,5%
_ Indéterminé 122
 3,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3469
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.