Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q5c3: Age au changement de la deuxième à la troisième profession

Spørsmålstekst

5. c) Quelles professions avez-vous exercées et quand en avez-vous changé ?
Age au changement de la deuxième à la troisième profession

Tekst etter spørsmål

Pour les personnes nées dans la région parisienne, passer directement à la question 15

Verdier Kategorier N
0& 1
 0,0%
01 1 an 1
 0,0%
06 6 ans 1
 0,0%
11 11 ans 1
 0,0%
13 13 ans 1
 0,0%
14 14 ans 1
 0,0%
15 15 ans 1
 0,0%
16 16 ans 2
 0,1%
17 17 ans 3
 0,1%
18 18 ans 9
 0,3%
19 19 ans 20
 0,6%
20 20 ans 21
 0,6%
21 21 ans 22
 0,6%
22 22 ans 25
 0,7%
23 23 ans 33
 0,9%
24 24 ans 30
 0,9%
25 25 ans 27
 0,8%
26 26 ans 24
 0,7%
27 27 ans 27
 0,8%
28 28 ans 25
 0,7%
29 29 ans 23
 0,7%
30 30 ans 29
 0,8%
31 31 ans 11
 0,3%
32 32 ans 19
 0,5%
33 33 ans 18
 0,5%
34 34 ans 7
 0,2%
35 35 ans 13
 0,4%
36 36 ans 8
 0,2%
37 37 ans 9
 0,3%
38 38 ans 14
 0,4%
39 39 ans 11
 0,3%
40 40 ans 8
 0,2%
41 41 ans 7
 0,2%
42 42 ans 7
 0,2%
43 43 ans 1
 0,0%
44 44 ans 4
 0,1%
45 45 ans 6
 0,2%
46 46 ans 4
 0,1%
47 47 ans 1
 0,0%
48 48 ans 2
 0,1%
50 50 ans 1
 0,0%
51 51 ans 5
 0,1%
52 52 ans 3
 0,1%
53 53 ans 1
 0,0%
54 54 ans 4
 0,1%
55 55 ans 3
 0,1%
56 56 ans 2
 0,1%
57 57 ans 3
 0,1%
58 58 ans 3
 0,1%
59 59 ans 1
 0,0%
90 90 ans 1
 0,0%
XX Pas de deuxième profession 2923
 84,1%
__ Indéterminé 47
 1,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3474
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.