Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q4b: Niveau d'instruction scolaire

Tekst før spørsmål

4. -- INSTRUCTION

Spørsmålstekst

4. b) Etait-ce un établissement d'enseignement primaire, primaire supérieur, technique, secondaire ou supérieur ?

Verdier Kategorier N
0 Ne sait pas 7
 0,2%
1 Primaire 1941
 55,7%
2 Primaire supérieur 320
 9,2%
3 Technique 406
 11,6%
4 Secondaire 399
 11,4%
5 Supérieur 375
 10,8%
X Pas d'études 24
 0,7%
_ Indéterminé 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3485
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.