Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q4f: Durée de la formation professionnelle

Spørsmålstekst

4. e) Avez-vous reçu une formation professionnelle, par exemple dans un centre d'apprentissage, dans une usine ou chez un artisan ?
f) (Si oui) Sous quelle forme et pendant combien de temps ? Donnez quelques précisions.
Durée de formation professionnelle

Verdier Kategorier N
0 A reçu une formation professionnelle pendant moins d'un an 33
 0,9%
1 A reçu une formation professionnelle pendant 1 an 69
 2,0%
2 A reçu une formation professionnelle pendant 2 ans 127
 3,7%
3 A reçu une formation professionnelle pendant 3 ans 192
 5,5%
4 A reçu une formation professionnelle pendant 4 ans 36
 1,0%
5 A reçu une formation professionnelle pendant 5 ans 22
 0,6%
6 A reçu une formation professionnelle pendant 6 ans 5
 0,1%
7 A reçu une formation professionnelle pendant 7 ans 6
 0,2%
9 A reçu une formation professionnelle pendant 9 ans 2
 0,1%
X N'a pas reçu de formation professionnelle 2626
 75,6%
_ Indéterminé 356
 10,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3474
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjoner til intervjueren

(pour les personnes qui n'ont fait que des études primaires)

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.