Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q4c: Age de fin d'études

Spørsmålstekst

4. c) Quel âge aviez-vous quand vous l'avez quitté ?

Verdier Kategorier N
0 20 ans 81
 2,3%
1 21 ans et plus 349
 10,0%
2 Pas d'études 37
 1,1%
3 13 ans et avant 1053
 30,3%
4 14 ans 779
 22,4%
5 15 ans 199
 5,7%
6 16 ans 259
 7,5%
7 17 ans 271
 7,8%
8 18 ans 249
 7,2%
9 19 ans 99
 2,8%
X En cours d'études 57
 1,6%
_ Indéterminé 41
 1,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3474
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.