Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q21a: Possède la télévision

Tekst før spørsmål

21. -- RESSOURCES

Spørsmålstekst

21. Avez-vous ?
La télévision

Verdier Kategorier N
1 A la télévision 1162
 33,5%
2 N'a pas la télévision 2282
 65,8%
_ Indéterminé 26
 0,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3470
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjoner til intervjueren

Il s'agit ici de la personne interrogée ou de son ménage si elle est mariée.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.