Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q18a: Intention de quitter/rester la région parisienne

Tekst før spørsmål

18. -- INTENTIONS D'AVENIR

Spørsmålstekst

18. a) Avez-vous l'intention de quitter un jour la région parisienne ?

Verdier Kategorier N
0 Ne sait pas 421
 12,1%
1 Oui 1215
 35,0%
2 Non 1297
 37,4%
3 Cela dépend 529
 15,2%
_ Sans réponse, indéterminé 8
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3470
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.