Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel E_GSTR: Grandes strates

Beskrivende tekst

Les quatre grandes strates du plan de sondage

Verdier Kategorier N
0 Données manquantes 2
 0,0%
1 Etablissements secondaires 40397
 32,7%
2 Ecoles primaires rurales 15083
 12,2%
3 Ecoles primaires urbaines, sauf agglomération parisienne 19258
 15,6%
4 Ecoles primaires de l'agglomération parisienne 43227
 35,0%
v Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
w Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.