Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel A_APUR1: Filtre 2005

Beskrivende tekst

Filtre créé en 2005 pour exploiter le fichier apuré

Verdier Kategorier N
1111 Enregistrement bien informé 103699
 83,9%
C03T C03T ne 1 2169
 1,8%
cpk2 cahi=2 et ns9=1 3729
 3,0%
d1d1 D1 ne 1 5668
 4,6%
pbpb PB = 5 806
 0,7%
pcah PCAH ne 1 6218
 5,0%
qzqz qzq < 45 78
 0,1%
vaft VAFT ne 1 1268
 1,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notater

Quand A_APUR1 n'égale pas 1111 (Enregistrement bien informé), les variables de l'observation ne sont pas toutes exploitables.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.