Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabelgruppe: Sélecteur 1965 basés sur les données informatisées

Variabler

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.