Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel B1_C03T: Cohérence maximale des bagages F1 et F3

Verdier Kategorier N
0 Autres 1345
 1,1%
1 Tout juste 114530
 92,6%
2 Jours différents 626
 0,5%
3 Sections différentes 114
 0,1%
4 Strates différentes 79
 0,1%
5 Sections, jours différents 3
 0,0%
6 Strates, jours différents 2
 0,0%
u Sans infos issues de F1, mais avec infos issues de F3 1268
 1,0%
v Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
w Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notater

5 points testés : date de naissance (jour, mois, année), niveau scolaire et strate

Pour plus d'informations sur les bagages et notamment les bagages F1 et F3, voir le document "Présentation des bagages et du cheminement informatique de l'information" dans "Méta données / Description de l'étude / Autre document relatif à la description de l'enquête / Documents reliés".

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.