Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel K3_NVP: Score gaussien verbal du cahier 3

Verdier Kategorier N
45 1
 0,0%
47 3
 0,0%
52 9
 0,0%
56 27
 0,1%
59 55
 0,2%
62 81
 0,3%
64 105
 0,4%
67 167
 0,6%
69 188
 0,6%
72 253
 0,9%
74 294
 1,0%
76 367
 1,2%
78 429
 1,5%
80 499
 1,7%
82 550
 1,9%
84 635
 2,1%
86 640
 2,2%
87 737
 2,5%
89 835
 2,8%
91 834
 2,8%
93 951
 3,2%
95 1022
 3,5%
96 1068
 3,6%
98 1141
 3,9%
100 1200
 4,1%
102 1267
 4,3%
104 1323
 4,5%
106 1336
 4,5%
108 1403
 4,7%
111 1424
 4,8%
113 1439
 4,9%
116 1545
 5,2%
118 1420
 4,8%
121 1343
 4,5%
124 1179
 4,0%
127 1104
 3,7%
131 903
 3,1%
134 699
 2,4%
137 508
 1,7%
141 332
 1,1%
146 176
 0,6%
154 67
 0,2%
155 15
 0,1%
Sysmiss 94061

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 29574
Manglende tilfeller 94061
Minimum 45.0
Maksimum 155.0
Gjennomsnitt 105.271
Standardavvik 17.342
Denne variabelen er numerisk

Univers

Si B2_CAHI en 3 : l'élève a passé le cahier 3

Notater

Pondérer avec C1_PIB (Poids final pour échantillons partiels avec test)
Transforme K3_NV (Note brute verbale du cahier 3 (42 items)). Score 100 = performance médiane du cours moyen (CM1 + CM2).

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.