Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel C2_SP1: Lots pour appliquer coefficient n°2

Beskrivende tekst

Quatre lots définis par plan de sondage pour appliquer les coefficients données en C1_P1 (Coefficient n°2)

Verdier Kategorier N
0 Données manquantes 2
 0,0%
1 Secondaire (1/33) 40397
 32,7%
2 Primaire rural et classes ordinaires du primaire urbain (1/132) 33318
 26,9%
3 Classes de perfectionnement du primaire urbain (1/22) 1023
 0,8%
4 Primaire parisien (1/16,5) 43227
 35,0%
v Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
w Sans informations issues du fichier F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.