Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel C2_SP3: Lots pour appliquer coefficient n°1

Beskrivende tekst

Six lots pour appliquer les coefficients C2_Pi3 (Coefficient n°1) pour contracter le primaire privé de l'agglomération parisienne

Verdier Kategorier N
0 Hors du primaire privé agglomération parisienne ou données manquantes 106814
 86,4%
1 C_Pi3 = 39% : garçons, Paris 1867
 1,5%
2 C_Pi3 = 20% : garçons, Seine banlieue 1730
 1,4%
3 C_Pi3 = 25% : garçons, Seine&Oise + Seine&Marne 1587
 1,3%
4 C_Pi3 = 53% : filles, Paris 2263
 1,8%
5 C_Pi3 = 43% : filles, Seine banlieue 1628
 1,3%
6 C_Pi3 = 29% : filles, Seine&Oise + Seine&Marne 2078
 1,7%
v Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
w Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notater

Voir le cahier INED n°54 p.81

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.