Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel L_RECC: Commune de résidence en 18 postes

Verdier Kategorier N
00 Inconnu 824
 0,7%
01 INSEE 01, commune rurale 1962, agricole au moins 80% en 1954 2136
 1,7%
02 INSEE 02, commune rurale 1962, agricole 60 à 79,9% en 1954 8061
 6,5%
03 INSEE 03, commune rurale 1962, agricole 40 à 59,9% en 1954 6383
 5,2%
04 INSEE 04, commune rurale 1962, agricole 20 à 39,9% en 1954 6623
 5,4%
05 INSEE 05, commune rurale 1962, agricole à moins de 20% en 1954 3975
 3,2%
06 Ville ou commune en Unité urbaine de moins de 5.000 h 4572
 3,7%
07 5.000-9.999 ha 4112
 3,3%
08 10.000-19.999 ha 3558
 2,9%
09 20.000-49.999 ha 5665
 4,6%
10 50.000-99.999 ha 5383
 4,4%
11 100.000-199.999 ha 5429
 4,4%
12 200.000 ha et + 10074
 8,1%
13 INSEE 90, Paris Ville 12703
 10,3%
14 INSEE 91, Couronne urbaine, Zone Habitat. Coll. 6596
 5,3%
15 INSEE 92, Couronne urbaine, Zone Habitat. mixtes 19771
 16,0%
16 INSEE 93, Couronne suburbaine 8297
 6,7%
17 INSEE 94, Zone d'attraction 852
 0,7%
18 Résidence hors de France métropole 60
 0,0%
TT Bulletin familial absent, et info non complétée par le maître 2893
 2,3%
vv Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
ww Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notater

Variable créé à partir de la commune de résidence renseignée sur le bulletin familial (question 7) ou sur le bulletin individuel de substitut

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.