Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel U_GSP: Groupe socioprofessionnel du chef de famille en 6 postes

Verdier Kategorier N
0 Sans informations issues du fichier F3 7790
 6,3%
1 Agriculteur 12046
 9,7%
2 Ouvrier spécialisé, manoeuvre 22261
 18,0%
3 Ouvrier qualifié, contremaître 23258
 18,8%
4 Employé, petit fonctionnaire 15391
 12,4%
5 Commerçant, artisan 11608
 9,4%
6 Cadre 25613
 20,7%
v Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
w Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 123635
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notater

Contracte la variable U_GD2C (Groupe socioprofessionnel du chef de famille en 14 postes)

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.