Datasett: Mariages et divorces à Paris : analyse des actes de mariage de 4 cohortes (1969)

Samandrag

La fiche complète de l'enquête "Mariages et divorces à Paris : analyse des actes de mariage de 4 cohortes" est en cours de réalisation. Vous avez néanmoins accès à quelques informations sur sa méthodoogie et sa collecte.

Variabelgrupper

Full tittel

Mariages et divorces à Paris : analyse des actes de mariage de 4 cohortes (1969)

Parallell tittel

Marriage and divorce in Paris: analysis of the wedding certificates of 4 cohorts

Identifikasjonsnummer

IE0113

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
VALLOT Françoise

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Institut national d'études démographiques INED

Liste av nøkkelord

Land

France

Univers

Actes de mariages enregistrés à Paris en 1936, 1956, 1960, 1964

Utvalsprosedyre

Aléatoire

Svarrate

Nombre de questionnaires recueillis : 23163

Relatert materiell

Questionnaire

Relaterte publikasjonar

Bibliographie

Skildring av datafiler

Filnamn

IE0113_N.NSDstat

Innhald av filene

Il n'existe aucun fichier de données

Totalt tal på einingar

0

Totalt tal på variablar

0

Filtype

Nesstar 200801

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.