Datasett: Enquête préparatoire. Choix du conjoint. (1954)

Samandrag

La fiche complète de l'enquête "Enquête préparatoire. Choix du conjoint." est en cours de réalisation. Vous avez néanmoins accès à quelques informations sur sa méthodologie et sa collecte.

Variabelgrupper

Full tittel

Enquête préparatoire. Choix du conjoint. (1954)

Parallell tittel

Preparatory survey. Choice of spouse

Identifikasjonsnummer

IE0061

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
GIRARD Alain INED

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Institut national d'études démographiques INED

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Institut national d'études démographiques INED

Liste av nøkkelord

Land

France

Utvalsprosedyre

Quota

Relatert materiell

Questionnaire

Instructions aux enquêteurs

Relaterte studiar

IE0086 - Le choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France. (1959)

IE0164 - La formation des couples (1983-1984)

Relaterte publikasjonar

Bibliographie

Skildring av datafiler

Filnamn

IE0061_N.NSDstat

Innhald av filene

Il n'existe aucun fichier de données

Totalt tal på einingar

0

Totalt tal på variablar

0

Filtype

Nesstar 200801

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.