Datasett: Migrations between Africa and Europe - MAFE Senegal (2008)

Variabelgruppe: Senegal household dataset

Variabelgrupper

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.