Datasett: Migrations between Africa and Europe - MAFE Ghana (2009-2010)

Variabelgruppe: GHANA HOUSEHOLD QUESTIONNAIRE

Kommentar

The data collected with the household questionnaires have been arranged in two distinct sorts of datafiles: one contains the information related to the household level (qm_household), such as variables related to housing conditions; the other contains the information related to the individuals (members of the household and external persons) listed in the roster.

Variabelgrupper

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.