Datasett: Migrations between Africa and Europe - MAFE DR Congo (2009)

Variabelgruppe: DR CONGO BIOGRAPHIC QUESTIONNAIRE

Kommentar

Within each MAFE dataset (MAFE Senegal, MAFE DR Congo and MAFE Ghana), the biographic dataset is made of 18 different files, each one corresponding to a module of the questionnaire.
Except the "qb_general" files, all biographic files are period-persons files, in which observations correspond to spells, events or states.

Variabelgrupper

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.