Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel EC: Éclatement de ménage

Tekst før spørsmål

FA : FICHE-ADRESSE
Bloc X : Repérage du logement

Spørsmålstekst

Eclatement de ménage (pour les panels)

Verdiar Kategoriar N
0 Ménage d'origine 44736
 100,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 44736
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pour l'enquêteur : une fois renseignés, les champs-identifiants ne sont plus modifiables. Renseignez-les soigneusement. En cas d'erreur, mettez la fiche-adresse au rebut.

Notat

Variable issue de la fiche-adresse

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.