Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_TRAVAIL: Verif : Travaille actuellement

Skildrande tekst

Ego travaille-t-il actuellement ?

Verdiar Kategoriar N
1 Travaille actuellement 7614
 48,3%
2 Ne travaille pas 8156
 51,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_TRAVAIL=1 Si (Situa(Ego)=1 ou 2) ou (Situa(Ego) <> (1 et 2) et Travail(Ego)=1)
Sinon VERIF_TRAVAIL=2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.