Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_PERE: Verif : Père dans le ménage

Skildrande tekst

Père de Ego dans le ménage ?

Verdiar Kategoriar N
1 Père de Ego vit dans le ménage 796
 5,0%
2 Père de Ego vit totalement hors du ménage 14974
 95,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_PERE=1 Si PER2E(Ego) <> ' '
VERIF_PERE=2 Si PER2E(Ego) = ' '

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.