Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_NATIF: Verif : Natif/Immigrant (*)

Skildrande tekst

Natif ou immigrant (Ego)

Verdiar Kategoriar N
1 Natif du département 11477
 72,8%
2 Non natif = Immigrant 4293
 27,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_NATIF =1 Si Lnais =1 et Depnais = « Département de l'enquête » (DEP)
Sinon VERIF_NATIF = 0

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.