Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_ETUDIANT: Verif : Etudiant

Skildrande tekst

Ego est-il étudiant ?

Verdiar Kategoriar N
1 Etudiant 654
 4,1%
2 Pas étudiant 15116
 95,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_ETUDIANT=1 Si Situa(Ego) = 2 ou 3
Sinon VERIF_ETUDIANT=2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.