Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_ETATMAT: Verif : Etat matrimonial

Skildrande tekst

Etat matrimonial de Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Ego n'est pas marié 10642
 67,5%
2 Ego est marié ou remarié 5128
 32,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_ETATMAT=1 Si ETAMATRI <> 2
VERIF_ETATMAT=2 Si ETAMATRI = 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.