Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_RECHEMPLOI: Verif : En recherche d'emploi

Skildrande tekst

Ego recherche un emploi

Verdiar Kategoriar N
1 Recherche actuellement un emploi 3809
 24,2%
2 Ne recherche pas d'emploi 11961
 75,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_RECHEMPLOI=1 Si (RECHEMPLOI(Ego) = 1 ou 2)
VERIF_RECHEMPLOI=2 Si RECHEMPLOI(Ego) = 3

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.