Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_DIPLOME: Verif : Diplôme

Skildrande tekst

Diplôme de Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Aucun diplôme 5043
 32,0%
2 Un diplôme 10727
 68,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_DIPLOME=1 Si Diplome(Ego)=1
Sinon VERIF_DIPLOME=2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.