Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_AGE: Verif : Age

Skildrande tekst

Age en DDM de Ego

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Minimum 18.0
Maksimum 80.0
Gjennomsnitt 46.15
Standardavvik 15.254
Denne variabelen er numerisk

Notat

Age calculé en différence de millésimes

Variable calculée comme suit :
VERIF_AGE = AnEnQ - Anais(Ego)

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.