Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_AGER: Verif : Age révolu

Skildrande tekst

Age exact (révolu) de Ego

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Minimum 18.0
Maksimum 79.0
Gjennomsnitt 45.641
Standardavvik 15.263
Denne variabelen er numerisk

Notat

Age calculé avec le mois et jour de naissance

Variable calculée comme suit :
Si (MoisEnq>Mnais(Ego)) ou (moisEnq=Mnais(ego) et JEnq>=Jnais(Ego) alors VERIF_AGER = AnEnQ - Anais(Ego)
Sinon VERIF_AGER = AnEnQ - Anais(Ego) -1

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.