Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_AGECJ: Verif : Age du conjoint

Skildrande tekst

Age du conjoint de Ego

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 7711
Manglande tilfelle 8059
Minimum 0.0
Maksimum 109.0
Gjennomsnitt 46.469
Standardavvik 14.212
Denne variabelen er numerisk

Univers

Si VERIF_COUPLE en 1, 2

Notat

Age calculé en différence de millésimes

Variable calculée comme suit :
Si COUPLE=1 alors VERIF_AGECJ = AnEnQ - Anais(Conjoint(Ego))

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.