Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_RETRAITE: Verif : A la retraite

Skildrande tekst

Ego est-il à la retraite ?

Verdiar Kategoriar N
1 Est à la retraite et ne travaille pas 2713
 17,2%
2 Est retraité mais travaille 59
 0,4%
3 N'est pas à la retraite 12998
 82,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_RETRAITE=1 Si (Situa(Ego)=5) et Travail(Ego)=2
VERIF_RETRAITE=2 Si (Situa(Ego)=5) et Travail(Ego)=1
VERIF_RETRAITE=3 Si (Situa(Ego)<>5)

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.