Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_DEJATRAV: Verif : A déjà travaillé

Skildrande tekst

Ego a-t-il déjà travaillé ?

Verdiar Kategoriar N
1 Travaille ou a déjà travaillé 13694
 86,8%
2 N'a jamais travaillé 2076
 13,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_DEJATRAV=1 Si VERIF_TRAVAIL=1 ou ACTIVANTE(Ego)=1
Sinon VERIF_DEJATRAV=2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.