Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel immi: Immigré (*)

Verdiar Kategoriar N
1 Oui 1860
 11,8%
2 Non 13910
 88,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée à partir des variables :
- LNAIS
- VERIF_ETRANGER

IMMI = 1, si LNAIS=2 et VERIF_ETRANGER=(2,3)
Sinon IMMI = 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.