Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_55_P: Agé de 55 ans ou plus (*)

Skildrande tekst

Indicatrice d'appartenance à la sous-population des 55 ans et plus (en ddm)

Verdiar Kategoriar N
0 Non 11176
 70,9%
1 Oui 4594
 29,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_35_P=1 si VERIF_AGE>=55  
Sinon VERIF_35_P=0

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.