Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel VERIF_18_34: Agé de 18-34 ans (*)

Skildrande tekst

Indicatrice d'appartenance à la sous-population des 18-34 ans (en ddm)

Verdiar Kategoriar N
0 Non 11690
 74,1%
1 Oui 4080
 25,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable calculée comme suit :
VERIF_18_34=1 si (18<=VERIF_AGE<= 34)
Sinon VERIF_18_34=0

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.