Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel STATUTANTE_PERE: Statut dans son dernier emploi du père cohabitant

Tekst før spørsmål

STATUT (actuel ou dernier emploi si ne travaille plus)

Spørsmålstekst

F25. Dans son dernier emploi, 'PRENOM' était-il(elle) :
Père cohabitant de Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Salarié-e de l'Etat 61
 15,1%
2 Salarié-e d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 43
 10,6%
3 Salarié-e d'une entreprise, d'un artisan, d'une association 196
 48,4%
4 Salarié-e d'un particulier 26
 6,4%
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e)e minoritaire, associé-e 3
 0,7%
7 Indépendant(e) ou à son compte 76
 18,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 405
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Univers

Si PER1E en 1
Si TRAVAIL_PERE en 2
Si ACTIVANTE_PERE en 1

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.