Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel RECHEMPLOI_PERE: Père cohabitant actuellement en recherche d'emploi

Tekst før spørsmål

SITUATION ACTUELLE ET PASSEE

Spørsmålstekst

F3. 'PRENOM' cherche-t-il(elle) un (autre) emploi ?
Père cohabitant de Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Oui, depuis moins d'un an 34
 4,3%
2 Oui, depuis un an ou plus 58
 7,3%
3 Non 704
 88,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 796
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Univers

Si PER1E en 1

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.