Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel TRAVAIL_PERE: Père cohabitant actuellement en emploi

Tekst før spørsmål

Bloc F : Activité professionnelle

Nous allons maintenant parler de l'activité professionnelle des membres du ménage.

SITUATION ACTUELLE ET PASSEE

Spørsmålstekst

F1. 'PRENOM' travaille-t-il(elle) actuellement ?
Père cohabitant de Ego

Etter spørsmålstekst

Si F1 (TRAVAIL_PERE) en 1 => Aller en F3 (RECHEMPLOI_PERE)

Verdiar Kategoriar N
1 Oui 374
 47,0%
2 Non 422
 53,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 796
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Si Prénom travaille actuellement, est apprenti, ou en stage rémunéré (SITUA=1 ou 2), => F3

Univers

Si PER1E en 1

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.