Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel RECHEMPLOI_CJ: Le conjoint cohabitant est actuellement en recherche d'emploi

Tekst før spørsmål

SITUATION ACTUELLE ET PASSEE

Spørsmålstekst

F3. 'PRENOM' cherche-t-il(elle) un (autre) emploi ?
Conjoint cohabitant de Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Oui, depuis moins d'un an 476
 6,7%
2 Oui, depuis un an ou plus 864
 12,2%
3 Non 5739
 81,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 7079
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Univers

Si COUPLE en 1

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.