Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel PRACT: Indicateur de principal apporteur de ressources actuel du ménage (*)

Spørsmålstekst

E2. Pouvez-vous me dire qui, dans le ménage, apporte actuellement le plus de ressources ?
Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Oui 12040
 76,3%
2 Non 3730
 23,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 15770
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pour chaque ménage, cocher le principal apporteur de ressources actuel.
Si deux personnes ex aequo, cocher les deux.

Notat

Variable calculée comme suit :

Si PRACT_A = 1 ou PRACT_A2 = 1,... ou PRACT_A10 = 1 : PRACT = 1 pour l'individu NOI = 01
Si PRACT_B = 1 ... ou PRACT_B10 = 1 : PRACT = 1 pour l'individu NOI = 02 etc.
Sinon PRACT = 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.