Datasett: Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outremer (2009-2010)

Variabel ACTIVANTE: A déjà travaillé

Tekst før spørsmål

SITUATION ACTUELLE ET PASSEE

Spørsmålstekst

F2. 'PRENOM' a-t-il(elle) déjà travaillé, même s'il y a longtemps ?
Ego

Verdiar Kategoriar N
1 Oui 6080
 74,5%
2 Non 2076
 25,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 8156
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Univers

Si TRAVAIL en 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.