Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel naturequest: Nature du questionnaire

Verdiar Kategoriar N
- 1
 0,0%
1 Enquête "arrivée" : l'enquêté est né en 1911 ou après - Questionnaire complet 1325
 38,0%
2 Enquête "arrivée" : l'enquêté est né en 1911 ou après - Questionnaire réduit 1335
 38,3%
4 Enquête "départ" : l'enquêté est né en 1910 ou avant / originaire de province - Questionnaire complet 52
 1,5%
5 Enquête "départ" : l'enquêté est né en 1910 ou avant / originaire de province - Questionnaire réduit 773
 22,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3486
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.